?

Log in

No account? Create an account
Steve (filk) - Brasklapp [entries|archive|friends|userinfo]
Karl-Johan

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Steve (filk) [Jul. 23rd, 2017|06:54 pm]
Karl-Johan
[Tags|]

It was a while since I last posted a filk song here. I haven't quit writing them, but most songs lately have been very situational or little more than fragments. But I finished this one today, named "Steve" after Steve Rogers (in Captain America: The First Avenger) and Steve Trevor (in Wonder Woman). Because, even if the films are very different in tone and message, and the two characters are dissimilar, the two Steves manage to hit the same points in roughly the same order:

  • Played by an actor named Chris (Evans and Pine, respectively)
  • Gets stuck far away from the fighting
  • Gets together with a dark-haired beauty, who helps him
  • Enlists the aid of a small band of companions, in a bar
  • Drives a motorbike through the woods
  • Flies of in an aircraft loaded with weapons of mass destruction in the end


It is based on the song "Balladen om den kaxiga myran" (YouTube) by Stefan Demert.


Jag uppstämma vill min lyra,
fast det blott är en gitarr
med en start på Themyscira
eller i Brooklyns virrvarr.
Steve han är vår unga hjälte
som i striden vill gå ut
utan svärd uppå sitt bälte
men med hopp om krigets slut,
men med hopp om krigets slut.

Det var långan väg att vandra,
han blev fast på konstig plats
han var ensam utan andra
kan ej göra sin insats.
Någon alla regler kringgår
och med hjälp till honom kom
en mö med mörkt och lockigt hår
som han tyckte mycket om,
som han tyckte mycket om.

Och han samla några vänner
dom drack öl med stort hallå
och mot fienden dom ränner
när dom ett exempel få.
Dom är långt framför dom andra
men har ändå långt att gå
ensam, vilsen får han vandra
för att sista basen nå,
för att sista basen nå.

Så en motorcykel kör han
genom skogens träd och mark
och blev häpen av vad han fann
stort och svart i denna park.
Kolossalt var detta flygplan
det var fyllt med ond bråd död
får ej komma fram till stan
så han sprang till det i nöd,
så han sprang till det i nöd.

Sorgligt slutar denna sången
Steve han flög iväg och small
och vår hjälte är förgången
fast han vann i alla fall.
Undvik superhjältefilmer
Steve din lott är alltid viss
och om du flygcert medger
spelas aldrig av en Chris,
spelas aldrig av en Chris!

Crossposted from http://kjn.dreamwidth.org/73928.html. Please comment there.

Link