?

Log in

No account? Create an account
Bokbacillen - Brasklapp [entries|archive|friends|userinfo]
Karl-Johan

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Bokbacillen [Apr. 4th, 2017|01:30 pm]
Karl-Johan
[Tags|]

The last one of the backlog of new filks was the last finished, but it had been on the backburner for awhile. My friend and long-time Finnish fan Marianna Leikomaa wrote on Facebook that she had gone out to buy clothes, but returned home with two books instead.

Such a truly fannish thing has to be filked, and I quickly got a thematic fit in Jazzbacillen. It was originally written as the jazz tune The Preacher. Peter Himmelstrand wrote a set of lyrics about a girl being infected by jazz that were recorded by Siw Malmkvist and became a standard of Swedish pop music.


Min plånbok bränner av pengar, som den sällan gör
Och jag behöver en klänning eller två därför
Att garderoben har blivit sliten nu igen
Ner till stan och gå i affär
Vad tror du det hände sen?

Och där fanns kläder med blommor och i gult och grönt
Men dom var inte i min smak och satt inte skönt
Det fanns blott lite i lila och i rött och svart
Jag prova runt och testa allt
Men inget på mig rätt satt

Jag vandra sorgsen och nedstämd mot en ny affär
Men det låg något på vägen som besök begär
Det var affären med böcker som min blick den drog
De kanske fått en ny Bujold
Två böcker skaffar jag nog

Mitt bibliotek bara växer av sig självt jag svär
Och golvet det bågnar av dom världar som det bär
Hur ska jag kunna få plats med blott tvenne böcker till
Jag tömmer garderoben nu
Har böcker bak- och framtill
LinkReply