?

Log in

No account? Create an account
Two Swedish Filks - Brasklapp [entries|archive|friends|userinfo]
Karl-Johan

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Two Swedish Filks [Apr. 15th, 2016|11:50 pm]
Karl-Johan
[Tags|]

I haven't been as productive lately as I've been earlier, but now and then something new comes.

First we have a quickly improvised filk, "Det var neos på conen". Due to demands from Swedish fans, it's already up on the filkarchive server, since the original song is quite obscure and still very simple.


||: Det var neos på conen när vi kom :||
När vi gick tjoff, tjoff
var de SMOF, SMOF, SMOF
Det var neos på conen när vi kom

||: Det var papper på conen när vi kom :||
När vi gjort fanzine
var där zine, zine, zine
Det var papper på conen när vi kom

||: Det var öhl uti baren när vi kom :||
När gick gick, bom, bom
var den tom, tom, tom
Det var öhl uti baren när vi kom


(Basically, there are neos/paper/bheer at the con when we arrived, but they are SMOFs/fanzine/empty when we leave.)

The other one has been simmering for quite awhile, but I didn't sit down to write it until today. It picks up episodes and scenes from the Battle of the Pelennor Fields in The Return of the King by JRR Tolkien, and sets them to the tune of Fredmans sång nr 64, "Fjäriln vingad syns på Haga" by Carl Michael Bellman (YouTube). Whole swathes of the staves made by Théoden och Éomer (in Swedish translation) are included, as well as some lines from the original song.

It's even more bizarre than it sounds like.


Nazgûl'n vingad syns vid Gondor,
Med en skuggas stumma köld,
Hans grymma härar och hans klor,
Splittrar Minas Tiriths sköld;
Upp vaknar illdåd, eld och slakt!
Spjut skakas, sköldar splittras,
Svärdsdag, sotdag, förrn sol stiger.
Rid nu! Rid nu mot Gondor!

Se Rohirrims tappra dotter,
Stå vid sin Konungs sida,
Dräper vingad best av mörker,
Den dvimmergasten rida;
Klubban hennes sköld den splittra,
Gasten över henne står;
Fylkes junker bladet vittra,
Hugger in i gastens lår.

Sköldmön livlös ligger över,
Fienden hon besegra,
Hennes broder henne sörjer,
Till strid han hästen sporra;
Ur natt steg han till ljusets värld,
Med sång, sol, med draget svärd.
Han red tills hopp och hjärta brast,
Mot solnedgång, dödens gast.

Ser en Konung kom från floden,
Ögnas av en mild monark!
Trots han gått igenom döden,
Mordors alla härar stark;
Emellan dem de möts igen,
Lockar tacksamhetens tår;
Rörd och styrkt af dessa krigsmän,
Gondors män till strid nu går.


ETA: A YouTube with the original in English translation, translated by Paul Britten Austin, and sung by Martin Best.
LinkReply