?

Log in

No account? Create an account
När Linköping räddade fandom - Brasklapp [entries|archive|friends|userinfo]
Karl-Johan

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

När Linköping räddade fandom [May. 9th, 2015|12:11 am]
Karl-Johan
[Tags|]

Another con-filk of mine, written for Confuse 2015 (this year's Swecon). It references how Linköping fandom was the rock on which Swedish fandom could be rebuilt after feuds that dominated Swedish fandom during the late 80's, and how the concom had to find a new locale less than six months before the con.

To the tune of Marching through Georgia.


Dags för gammal fanac nu, vi gör en ny Swecon
Gör den med en råkraft som för fandom över ån
Gör den som den gjordes nittiett och nittitvå
När Linköping räddade fandom!

Gosh wow! Oh boy! Vi gör en ny Confuse!
Gosh wow! Oh boy! Vi gör den utan bus!
Sjunger Sverifandom på Frimurarnas hotell,
När Linköping räddade fandom!

Wisstings lilla sällskap ska då inte ha lokal
Sade kårservice och börja’ renovera sal
Kommittén som bävrar börja’ leta Roxen runt
Och Linköping räddade fandom!

Gosh wow! Oh boy! Vi gör en ny Confuse…

Så vi styr mot Frimis nu med Hård och med program,
Aaronovitch och Ashby dom leder nu vår stam
Till vår nya fandom som ska växa och bli rå
När Linköping räddade fandom!

Gosh wow! Oh boy! Vi gör en ny Confuse…
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: jophan
2015-05-09 11:50 am (UTC)
Just nitpicking, because I share your positive assessment of Linköping fandom and what they did, but they weren't the rock that we rebuilt fandom on. They were the new kids on the block that inspired us up in Mälardalen when we did the rebuilding. They showed us the way, showed us the way back to a functioning convention fandom.

Similar but not the same.
(Reply) (Thread)